Αεριζόμενες προσόψεις: Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Η αεριζόμενη πρόσοψη είναι ένα τεχνολογικά πολύπλοκο σύστημα κάλυψης τοίχων που απαιτεί από τον σχεδιαστή να αξιολογήσει, εκ των προτέρων, ορισμένες βασικές προϋποθέσεις από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, καθώς και ως προς τη σκοπούμενη τελική εμφάνιση του κτιρίου.
Χάρη στα είκοσι χρόνια εμπειρίας της στον τομέα των αεριζόμενων προσόψεων, η Marazzi Engineering είναι σε θέση να υποστηρίξει τον ανάδοχο σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου:

• Επιλογή του τρόπου υποδιαίρεσης σε αρθρωτά τμήματα, που ορίζεται ως το άθροισμα του μεγέθους της πλάκας και του αρμού της,
• Επιλογή των χρωμάτων και των υλικών επικάλυψης,
• Επιλογή του πάχους του ‘τελικού πακέτου’, που με τη σειρά του εξαρτάται από την επιλογή του μονωτικού φύλλου και το πάχος του κενού αέρος,
• Επιλογή της βασικής διαμόρφωσης του φέροντα οργανισμού (basic layout).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για την αγκύρωση των πλακών της πρόσοψης, είναι μία από τις σχεδιαστικές αποφάσεις που επηρεάζουν περισσότερο την επιτυχία της τελικής έκβασης του αρχιτεκτονικού έργου. Οι δύο κύριες εναλλακτικές λύσεις (με εμφανή και μη εμφανή άγκιστρα) επηρεάζουν σημαντικά τόσο το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα της πρόσοψης όσο και την οικονομική της εφικτότητα, αφού επηρεάζουν επίσης την αρθρωτή δομή του σχεδίου τη. ςΠιο απλά, μπορεί να ειπωθεί ότι το σύστημα εμφανούς αγκύρωσης επιτρέπει τη χρήση ευθυγραμμισμένων αρμών, ενώ το σύστημα μη εμφανούς αγκύρωσης επιτρέπει τη δημιουργία κλιμακωτών αρμών.