Κτίρια με ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα 311/2007, εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που επιβάλουν τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020, θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των νεοκατασκευαζόμενων ή ανακαινιζόμενων κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει τις τιμές θερμικών απωλειών από τους εξωτερικούς τοίχους (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας U), με στόχο τη βελτίωση της θερμομόνωσης των τοίχων και τη μείωση των ενεργειακών απωλειών.


Το εν λόγω νομοθετικό διάταγμα 311 θεσπίζει επίσης την ενεργειακή πιστοποίηση (Energy Certificate), ένα έγγραφο που συντάσσεται από διαπιστευμένο πιστοποιητή, το οποίο δηλώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Εάν ένα κτίριο διαθέτει Ενεργειακό Πιστοποιητικό, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να επωφεληθεί από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
• φορολογικά κίνητρα για παρεμβάσεις με στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας
• φορολογικές ελαφρύνσεις για έργα ανακαίνισης με στόχο την διατήρηση και προστασία της ιταλικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η αεριζόμενη πρόσοψη της Marazzi Engineering ανταποκρίνεται τέλεια σε όλους τους παραπάνω στόχους. Αποτελεί μια αποτελεσματική λύση που εγγυάται με απλότητα την τήρηση των προδιαγραφών εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινιζόμενα κτίρια. Με τα κατάλληλα πάχη μόνωσης, η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις στις απώλειες θερμότητας προς το εξωτερικό, εξού και μια σημαντική πτώση της κατανάλωσης καυσίμων σε σύγκριση με τις ενδεικνυόμενες τιμές που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του διατάγματος 311, καθώς και των ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

Ο έξυπνος σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες αφού, στο μέλλον, ένα σημαντικό ποσοστό της ενεργειακής δαπάνης των κτιρίων θα πηγαίνει στην ψύξη μέσω των κλιματιστικών συσκευών. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτει ένα σύστημα θερμικής μόνωσης καλή θερμική αδράνεια έτσι ώστε η εξωτερική ημερήσια θερμότητα να μπορεί να εισέρχεται στο κτίριο μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία έχει πέσει. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι αεριζόμενες προσόψεις αναδεικνύονται στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση.