Υπερυψωμένα Δάπεδα: Λειτουργικότητα και οφέλη

Το υπερυψωμένο δάπεδο είναι ένα σύστημα αρθρωτών δομοστοιχείων που προορίζεται για τη δημιουργία επιστρώσεων εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων ενός κτιρίου. Αυτή η πολύ αποτελεσματική τεχνολογία καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός συνεχούς τεχνικού χώρου κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου που θα φιλοξενεί όλους τους διάφορους τύπους καλωδιώσεων, σωληνώσεων και δικτύων: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλέφωνο και δίκτυα μετάδοσης δεδομένων, κλιματισμός και ασφάλεια. Αυτό είναι δυνατόν χάρη στο ελαφρού βάρους, εντελώς επί ξηρού σύστημα κατασκευής και σε μια άνω επιφάνεια.

Η Marazzi Engineering, χάρη στα είκοσι χρόνια εμπειρίας που διαθέτει στον τομέα, προσφέρει υπερυψωμένα δάπεδα υψηλών αποδόσεων τόσο σε όρους αντοχής και διάρκειας όσο και αισθητικού αποτελέσματος.

Ενώ η βαθμιαία διάδοση της 'δομοπληροφορικής' ['Domotics': οικιακές εφαρμογές πληροφορικής και αυτοματισμών] καθιστά τα υπερυψωμένα δάπεδα βασική συνιστώσα ενός ευφυούς κτιρίου, ένα σημαντικό πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι η ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων, χάρη στην ευελιξία, την ευκολία και την ταχύτητα τοποθέτησης, καθώς και χάρη στην πολύ μεγάλη γκάμα ποικίλων επιστρώσεων. Ένας άλλος τομέας στον οποίο τα υπερυψωμένα δάπεδα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών υψηλής απόδοσης, είναι τα δάπεδα εξωτερικών χώρων.

Τα σημερινά συστήματα τοποθέτησης επιτρέπουν την απόλυτη συνέχεια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων, έτσι ώστε βεράντες, εξωτερικοί χώροι και δημόσιοι χώροι να μπορούν επίσης να διαθέτουν όμορφες επιφάνειες.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα της Marazzi Engineering προσφέρουν πολυάριθμα οφέληως προς τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση:

Ταχεία τοποθέτηση, είτε σε νεόκτιστο κτίριο είτε σε έργο ανακαίνισης παλαιού κτιρίου με άμεση δυνατότητα χρήσης του δαπέδου
Ευελιξία στην κατανομή και την εντόπιση των εγκαταστάσεων υπηρεσιών με εύκολη πρόσβαση για επιθεώρηση ή μεταγενέστερη τροποποίηση
Χαμηλό κόστος σε σχέση με τον κύκλο ζωής του κτιρίου
Σχεδιαστική ευελιξία και δυνατότητα μεταβολής του αρχικού σχεδίου ακόμα και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης
Ένταξη σε άλλες κατασκευαστικές λύσεις, όπως διαχωριστικά πετάσματα (partition walls) και ψευδοροφές (suspended ceilings)
Υψηλό δυναμικό εξατομίκευσης και προσαρμογής στις προσωπικές επιθυμίες του πελάτη, τόσο στην επιλογή των υλικών φινιρίσματος και των χρωμάτων όσο και στη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, λογοτύπων και διακοσμητικών σχεδίων ή ενθέτων εικόνων, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά.
Διαθεσιμότητα ευρείας γκάμας αξεσουάρ για την προσαρμογή των δαπέδων στο προσωπικό γούστο των πελατών.