Αεριζόμενες προσόψεις: Λειτουργικότητα και οφέλη

Ο εγκιβωτισμός της πρόσοψης ενός κτιρίου σε αεριζόμενο σύστημα τοίχων είναι η πιο αποτελεσματική τεχνολογία κάλυψης εξωτερικών επιφανειών, που επιλύει το πρόβλημα της εξασφάλισης της προστασίας από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, μονώνοντάς την και βελτιώνοντας την ηχομόνωση στο εσωτερικό.

Από την προκαταρκτική μελέτη μέχρι τα τελικά σχέδια, από την παραγωγή των εξαρτημάτων μέχρι την τελική εγκατάσταση με επίβλεψη στο εργοτάξιο, η Marazzi Engineering είναι σε θέση να προμηθεύσει ‘ετοιμοπαράδοτα’ συστήματα αεριζόμενων προσόψεων ή να προσφέρει στους πελάτες της την τεχνογνωσία του τεχνικού της προσωπικού, την εμπειρία της και τους πόρους της, για την επίλυση όλων των ζητημάτων που συνδέονται με την αισθητική εμφάνιση και τα τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές. Αντίθετα με άλλες τυποποιημένες λύσεις (στρώμα μόνωσης που τοποθετείται πάνω στην εσωτερική πρόσοψη του κτιρίου ή ανάμεσα στις τοιχοδομίες), το σύστημα αυτό εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς την αντιμετώπιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη παρέμβασης στην ζωή στο εσωτερικό του κτιρίου και χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση των εσωτερικών τελειωμάτων.

Οι αεριζόμενες προσόψεις αποτελούν εξέλιξη των παραδοσιακών εξωτερικών συστημάτων μόνωσης, των λεγόμενων «χιτωνίων» (‘jacket’), ενισχύοντας την απόδοσή τους και απαλείφοντας τα μειονεκτήματά τους (φθορά της εξωτερικής όψης, αδυναμία ‘αναπνοής’, απουσία αερισμού της μονωτικής στρώσης). Σε μια εποχή όπου ο εστιασμός στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και πιο υπεύθυνη χρήση της ενέργειας αποτελεί οικουμενική τάση, οι λόγοι ανόδου της δημοτικότητας του συστήματος αυτού, περιλαμβάνουν επίσης την πρόσθετη αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει παράλληλα με τη βελτιωμένη εσωτερική ατμόσφαιρα που παρέχει. Όντως, η συνεχής εξωτερική μόνωση καθιστά τη θερμική προστασία της πρόσοψης ομοιόμορφη, απαλείφοντας, έτσι, γέφυρες θερμότητας και, συνεπώς, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η δομή της αεριζόμενης πρόσοψης αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις που ενεργοποιούν μια συνεχή διαδικασία φυσικού αερισμού κατά μήκος της πρόσοψης, εξαλείφοντας την υπερβολική υγρασία και συμβάλλοντας αποφασιστικά στη ψύξη του κτιρίου το καλοκαίρι, και στον έλεγχο των θερμικών απωλειών το χειμώνα. Ένα άλλο ακόμα πλεονέκτημα που τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης αναγνώρισης από τους σύγχρονους αρχιτέκτονες είναι η δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης του αισθητικού δυναμικού που προσφέρουν οι εξωτερικές πλάκες κάλυψης, καθώς ακόμα και οι τολμηρότερες σχεδιαστικές προκλήσεις μπορούν να προσεγγιστούν από αρχιτέκτονες και σχεδιαστές χωρίς σημαντικούς περιορισμούς.

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συστήματος εξασφαλίζουν μια λύση πολύ ελαφριά, με μεγάλη αντοχή και μειωμένο κόστος, καθιστώντας την αεριζόμενη πρόσοψη της Marazzi Engineering ιδανική για την αποκατάσταση των εξωτερικών τοίχων παλαιών κτιρίων, εν μέρει χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό του σκελετού.

Οι αεριζόμενες προσόψεις της Marazi Engineering αποτελούνται από τέσσερις λειτουργικές στρώσεις:

Μια συνεχής μονωτική στρώση που εφαρμόζεται στον εξωτερικό περιμετρικό τοίχο
Ένα κενό αέρος για τον αερισμό
Έναν σκελετό στήριξης της εξωτερικής επικάλυψης
Την εξωτερική επικάλυψη του τοίχου