Υπηρεσίες υπερυψωμένων δαπέδων

Marazzi-Marazzi Engineering: Raised Floors' services
Στον τομέα των υπερυψωμένων δαπέδων, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Marazzi Engineering να παρέχει στους πελάτες της και στους σχεδιαστές ολοκληρωμένες λύσεις, περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Από την προκαταρκτική μελέτη μέχρι τα τελικά σχέδια, από την παραγωγή των τμημάτων μέχρι την τελική εγκατάσταση με επίβλεψη στο εργοτάξιο, η Marazzi Engineering είναι σε θέση να προμηθεύσει ‘ετοιμοπαράδοτα’ συστήματα υπερυψωμένων δαπέδων ή να προσφέρει στους πελάτες της την τεχνογνωσία του τεχνικού της προσωπικού, την εμπειρία της και τους πόρους της, για την επίλυση όλων των ζητημάτων που συνδέονται με την αισθητική εμφάνιση ή τις τεχνικές προδιαγραφές.

Συμβουλευτική προ της αγοράς
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τη Marazzi Engineering από την πλειονότητα των άλλων επιχειρήσεων του τομέα, είναι το εξαιρετικό δίκτυο προώθησης και πωλήσεων που διαθέτει με επανδρωμένα σημεία πώλησης σε όλες τις περιοχές της Ιταλίας [και όχι μόνο]. Η πολλαπλή παρουσία της και το εξειδικευμένο προσωπικό της σχεδόν παντού, δίνει τη δυνατότητα στη Marazzi Engineering να απαντά άμεσα σε κάθε αίτημα για τεχνική ή εμπορική υποστήριξη από πελάτες ή σχεδιαστές και να προσφέρει επαγγελματική εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα.

Τεχνική συμβουλευτική
Εάν χρειάζεται, η Marazzi Engineering μπορεί να προσφέρει «ετοιμοπαράδοτη» λύση, στηρίζοντας τον σχεδιαστή του έργου από την πρώτη στιγμή της σύλληψης της ιδέας μέχρι την τοποθέτηση του δαπέδου στο εργοτάξιο, προσφέροντας τεχνική συμβουλή για τα χαρακτηριστικά (μηχανική αντοχή, αντοχή στη φθορά, ηχομόνωση και άνεση), την κατασκευή και την εμφάνιση (χρώμα, φινίρισμα και υλοποίηση επί παραγγελία σχεδίων) των στοιχείων του υπερυψωμένου δαπέδου.

Προκαταρκτικές μετρήσεις
Η Marazzi Engineering συνεργάζεται με τους σχεδιαστές για την προκαταρκτική επιθεώρηση του χώρου, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν δυσκολίες κατά την παράδοση και τοποθέτηση των τμημάτων του υπερυψωμένου δαπέδου. Γίνεται αποτύπωση του χώρου και επαλήθευση των επιπέδων ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπόνηση του σχεδίου τοποθέτησης και για τον προσδιορισμό της τυπολογίας και της ποσότητας των υλικών που θα χρειαστούν για το έργο.

Σχεδιασμός
Η Marazzi Engineering με αφετηρία την αρχιτεκτονική ιδέα του σχεδιαστή ή τις γενικές γραμμές του έργου, αναλαμβάνει την εκπόνηση του τελικού σχεδίου τοποθέτησης του δαπέδου. Το κέντρο σχεδιασμού της Marazzi Engineering μπορεί να ετοιμάσει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις ή να αναπτύξει ειδικά προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις βάσει των σχεδίων του αρχιτέκτονα, βοηθώντας ταυτόχρονα στην επιλογή των αισθητικών, τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών.

Συνδρομή κατά τον σχεδιασμό
Οι κανόνες εκπόνησης ενός έργου δεν είναι άκαμπτοι ή απαράβατοι. Αντιθέτως, την καλύτερη λύση αποτελεί συνήθως ο βέλτιστος συνδυασμός τελικής εμφάνισης, προδιαγραφών και κόστους. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται. Η Marazzi Engineering βοηθά τον σχεδιαστή να εντοπίσει τα σημαντικά σημεία κάθε έργου, όπως το σχέδιο του δαπέδου, την πρόσβαση στο χώρο, το μέγεθος του χώρου, καθώς και τους παρακείμενους συνδεόμενους χώρους.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, η Marazzi Engineering διερευνά επίσης τις πιθανές λύσεις που αφορούν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως δάπεδα συγκεκριμένου ύψους, αντιμετώπιση ανισοτήτων μεταξύ της κτισμένης πλάκας του κτιρίου και ενδεχόμενων προεξεχουσών δομών, δημιουργία φινιρισμάτων και φερουσών δομών σε αντιστοιχία με τα κάθετα ανοίγματα του χώρου.

Τελικά σχέδια
Το κέντρο σχεδιασμού της Marazzi Engineering μπορεί να εκπονήσει τελικά σχέδια τοποθέτησης πλακών με λεπτομερή διαγράμματα και πίνακες τοποθέτησης για τη διεύθυνση του εργοταξίου.

Τοποθέτηση δαπέδου
Μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο τοποθέτησης, το δάπεδο μπορεί να συναρμολογηθεί επί τόπου. Όταν απαιτείται, η Marazzi Engineering εμπιστεύεται τη φάση εκτέλεσης σε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που ελέγχει όλες τις φάσεις συναρμολόγησης. Πεπειραμένοι τεχνικοί παραμένουν στο χώρο για να ελέγχουν όλα τα στάδια τοποθέτησης αλλά και τα οικονομικά της διαδικασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του τελικού προϊόντος με την προβλεπόμενη ποιότητα και τον προϋπολογισμό του έργου. Μόλις ολοκληρωθεί το σύνολο του δαπέδου, οι τεχνικοί της Marazzi Engineering ελέγχουν την ευθυγράμμιση των αρμών και την επιπεδότητα των πλακών, προβαίνοντας σε οποιαδήποτε περαιτέρω προσαρμογή εάν είναι απαραίτητο.

Συμβουλές χρήσης και συντήρησης
Ο ορθός, τακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της καλής εμφάνισης ενός υπερυψωμένου δαπέδου. Ανάλογα με τον τύπο της κάλυψης πρέπει να χρησιμοποιείται και το κατάλληλο προϊόν καθαρισμού. Η Marazzi Engineering μπορεί να προμηθεύσει, κατόπιν παραγγελίας, μια σειρά καρτών με οδηγίες καθημερινού καθαρισμού και συντήρησης των διαφόρων υλικών. Η Marazzi Engineering μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλές στους πελάτες της σχετικά με τη πιο βέλτιστη χρήση των υπερυψωμένων δαπέδων και το ανασήκωμα των πλακών σε περίπτωση επιθεωρήσεων ή συντήρησης των καλωδιώσεων και σωληνώσεων που στεγάζονται από κάτω.