Ποιότητα και Περιβάλλον

Maraz

Ποιότητα για τη Marazzi σημαίνει ποιότητα προϊόντος, ποιότητα κατεργασίας και περιβαλλοντική αειφορία, αξίες που επέτρεψαν στην επιχείρηση να πιστοποιήσει τα συστήματα και τα προϊόντα της, επειδή, για τη Μarazzi, η αγάπη για τα κεραμικά συνεπαγόταν πάντοτε σεβασμό για το περιβάλλον, είτε το ανθρώπινο είτε το φυσικό.

Έτσι, η Marazzi έγινε ενθουσιώδης υποστηρικτής της οικολογικά αειφόρου κατασκευής κεραμικών συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κλειστού κύκλου παραγωγής κεραμικών πλακιδίων. Όντος, καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική επίστρωση των πλακιδίων, η Marazzi ανέπτυξε ένα σύστημα συλλογής και επανάχρησης των καταλοίπων παραγωγής, όπου περιλαμβάνεται και το νερό που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής, οι πρώτες ύλες που εμπεριέχονται σε αυτό και η θερμότητα που παράγεται σε ορισμένες φάσεις της διαδικασίας.

Η υψηλή περιβαλλοντική μέριμνα ολόκληρου του κύκλου παραγωγής, καθιστά δυνατό τον περιορισμό της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χάρη στη συνολική μορφολογική αποκατάσταση λατομείων και βλάστησης, σύμφωνα με τις επιταγές των περιβαλλοντικών οδηγιών, της ελεγχόμενης διαχείρισης αποβλήτων, της βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας και της επανάχρησης των βιομηχανικών υδάτων.

Μια άλλη απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στα εργοστάσιά μας. Η Marazzi διενεργεί τακτικούς ελέγχους των επιπέδων ασφάλειας, υγιεινής και υγείας στον χώρο εργασίας, προβαίνοντας στις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές τροποποιήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, και επιτρέποντας στους εργαζόμενούς της να συμμετέχουν σ'ένα συνεχές πρόγραμμα κατάρτισης, πληροφόρησης και ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα καθιερωμένα πρότυπα ασφάλειας.

Η Marazzi ήταν μία από τις πρώτες επιχειρήσεις του τομέα που απέκτησε το 1994 την Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001, που καλύπτει το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας: από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος, μέχρι τις διαδικασίες παραγωγής, τα τελικά προϊόντα και τις υπηρεσίες υψηλού τεχνικού επιπέδου.

Επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή της έναντι των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η Marazzi αποφάσισε να προσχωρήσει εθελοντικά στον κανονισμό EMAS και το 1998 έγινε η πρώτη ιταλική επιχείρηση κεραμικών που έλαβε την πιστοποίηση EMAS, που σήμερα είναι ενταγμένη στην πιστοποίηση που προβλέπεται από το πρότυπο ISO 14001, το οποίο θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Για ορισμένες γκάμες προϊόντων, η Marazzi έλαβε το 'Ecolabel', το σήμα οικολογικής ποιότητας της Ε.Ε., καθώς και την προαιρετική πιστοποίηση προϊόντος από τον διεθνή οργανισμό 'Certiquality', χάρη στα προϊόντα που παράγει με περιεκτικότητα 40% τουλάχιστον ανακυκλωμένου υλικού. Τα προϊόντα επίσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), του Συμβουλίου Πράσινης Δόμησης (Green Building Council) των ΗΠΑ, η οποία είναι η πιο σημαντική αμερικανική πιστοποίηση στο τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.


Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΜΑS (EU eco-management and audit scheme) αποτελεί ένα προαιρετικό εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Το εν λόγω εργαλείο εντάσσεται στο πλαίσιο άλλων ομοίως καινοτόμων κανονισμών, όπως το σήμα Ecolabel, που έλαβε η Marazzi το 2004. Το EMAS και το Ecolabel είναι και τα δύο προαιρετικά εργαλεία που ξεκίνησαν το 1992 στο πλαίσιο του Πέμπτου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης της Ε.Ε.
Ecolabel
Σήμα οικολογικής ποιότητας της Ε.Ε. που αποδίδεται σε προϊόντα που ικανοποιούν και συμμορφώνονται με περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως ορθολογική χρήση ενεργειακών και φυσικών πόρων, μείωση αερίων εκπομπών και βελτιωμένη διαχείριση αποβλήτων.
Leed
Πρόκειται για ένα σύστημα πιστοποίησης που ανέπτυξε το Συμβούλιο Πράσινης Δόμησης* (Green Building Council) των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '90, το οποίο θεσπίζει παραμέτρους αειφόρου δόμησης. Τα πρότυπα LEED υποδεικνύουν τα ελάχιστα κριτήρια δόμησης οικο-συμβατών κτιρίων έτσι ώστε να καθίστανται αειφόρα και ενεργειακώς αυτόνομα. Έχοντας αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., η πιστοποίηση LEED εφαρμόζεται πια σε 40 χώρες του κόσμου, με πάνω από 1.500 πιστοποιημένα προγράμματα ενώ ακόμα 12.000 τελούν υπό διαδικασία πιστοποίησης.

*μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 με ρόλο τεχνικό και γνωμοδοτικό, καθώς και με το σκοπό της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της προαγωγής της πράσινης δόμησης.
Certiquality UNI
Τα προϊόντα της Marazzi απέκτησαν το δικαίωμα χρήσης του σήματος συμμόρφωσης UNI, που αποτελεί εγγύηση ποιότητας των κεραμικών πλακιδίων. Τα προϊόντα που φέρουν το εν λόγω σήμα είναι πιστοποιημένα για τη συμμόρφωσή τους με ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από τις νόρμες UNI. Το σήμα εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς UNI EN, που θέσπισε η Τεχνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (European Standards Commission, Comité Européen de Normalisation, CEN) και εκπόνησε ο UNI (Εθνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ομοιομορφίας της Ιταλίας, μέλος CEN) που ορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας και τις δοκιμαστικές μεθόδους. Οι προδιαγραφές UNI EN, στις χώρες όπου έχουν εγκριθεί, αντικαθιστούν τις υφιστάμενες εθνικές προδιαγραφές ευνοώντας την ενοποίηση των διεθνών κανονισμών και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε. μόνο των προϊόντων εκείνων που συμμορφώνονται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας. Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος συνεπάγεται περιοδικούς ελέγχους των εργοστασιακών διεργασιών και της ποιότητας των προϊόντων. Οι έλεγχοι επίσης περιλαμβάνουν το σύνολο της επιχείρησης, τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και δοκιμασίες ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της διατήρησης της ποιότητας με το πέρασμα του χρόνου. Ο Ιταλικός Εθνικός Οργανισμός Ενοποίησης εργάζεται σε συνάρτηση με τις κύριες μάρκες ποιότητας που εκπροσωπούνται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Marchio Keymark
Το σήμα Keymark δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση στην πρωτοβουλία της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), που θεώρησε απαραίτητο να δημιουργήσει ένα κοινό Ευρωπαϊκό σήμα. Το Keymark είναι ένα σήμα προϊόντος που βασίζεται σε ένα σύστημα πιστοποίησης που διενεργεί ένας τρίτος φορέας, ο οποίος βεβαιώνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τις συνθήκες που απαιτούνται από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το σήμα εκδίδεται βάσει διαδικασίας πιστοποίησης που περιλαμβάνει: - διενέργεια δοκιμασιών συμμόρφωσης προϊόντος, - αξιολόγηση του συστήματος παρακολούθησης της διαδικασίας παραγωγής, - επαλήθευση στο εργοστάσιο. Καθώς το σήμα αυτό είναι Ευρωπαϊκό, οι δοκιμασίες διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ. Τα πλεονεκτήματα του σήματος Keymark είναι σαφή: Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό είναι αδιαφιλονίκητα εγγυημένα για την ποιότητά τους σε όλη την Ευρώπη, χωρίς την ανάγκη επανάληψης δαπανηρών και χρονοβόρων δοκιμασιών και επιθεωρήσεων. Υπό την προοπτική της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, η πιστοποίηση προϊόντων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, βάσει κριτηρίων που είναι: - συγκεκριμένα: δηλαδή, έγγραφα μελετημένα, εκπονημένα και εγκεκριμένα από ειδικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, - αδιαμφισβήτητα: δεν πρόκειται πια για κανόνες ενός μεμονωμένου κράτους αλλά για ένα κανονιστικό σώμα νόμων που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη.
NF Standards
Σήμα συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τις προδιαγραφές NF, που συνδυάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος με τη σκοπούμενη χρήση του. Τα τέσσερα γράμματα υποδηλώνουν αντίστοιχα:
U: αντοχή στη φθορά
P: Μηχανική αντίσταση στην κίνηση σταθερών και κινούμενων αντικειμένων
E: αντοχή στο νερό
C: Αντοχή σε συνήθεις χημικές ουσίες.
CE Marking
Ο Όμιλος ‘Marazzi Group S.p.A πληροί όλες τις απαιτήσεις της Σήμανσης CE για τα προϊόντα του. Η σχετική εμπορική τεκμηρίωση για διανομείς, επαγγελματίες και χρήστες βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Marazzi, www.marazzi.gr
CCC Certification
Η Πιστοποίηση CCC, που τέθηκε σε ισχύ το 2002, εφαρμόζεται τόσο σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα στην Κίνα όσο και σ’εκείνα που κατασκευάζονται στην Κίνα και προορίζονται για την Κινέζικη αγορά. Τα στοιχεία της Πιστοποίησης CCC αφορούν γενικώς την υγεία και την ασφάλεια και, ως προς τα κεραμικά πλακίδια πιο συγκεκριμένα, αφορούν ειδικά και μόνο πλακίδια από πορσελανοειδή πηλό (porcelain stoneware) με απορρόφηση ίση ή χαμηλότερη από 0.5%. Η πιστοποίηση εκδίδεται από φορείς ειδικά διαπιστευμένους από τις Κινεζικές αρχές, που εδρεύουν όλοι στην Κίνα.