Λύσεις και υπηρεσίες για την αρχιτεκτονική

Η Marazzi Engineering είναι η εταιρεία του Ομίλου Marazzi που εστιάζει στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ειδικούς σχεδιασμού και κατασκευής ειδικών συστημάτων κάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, και ειδικότερα αεριζόμενων προσόψεων και υπερυψωμένων δαπέδων. Με είκοσι χρόνια εμπειρίας στην Ιταλία και σε όλον τον κόσμο, η Marazzi Engineering είναι σε θέση να αναπτύξει λύσεις και συστήματα, εξαιρετικά αξιόπιστα και ασφαλή, δουλεύοντας εκ παραλλήλου με αρχιτέκτονες, αναδόχους και κατασκευαστές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής.

H Marazzi Engineering δεν είναι απλώς ένας προμηθευτής. Είναι ένας άκρως αξιόπιστος συνεργάτης έτοιμος να εμπλακεί με την πραγματική έννοια του όρου και να συνοδεύσει τους ενδιαφερόμενους καθ'όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου.

Κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών σταδίων, η Marazzi Engineering μπορεί να υποστηρίξει τους σχεδιαστές κατά τη μελέτη εφικτότητας/σκοπιμότητας, προτείνοντας διάφορους τύπους λύσεων σε συνάρτηση με το κόστος, συντάσσοντας τον προϋπολογισμό, προτείνοντας και εντοπίζοντας υλικά που διαθέτουν ειδικά τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, ετοιμάζοντας δείγματα σε πραγματικό μέγεθος ή σε μέγεθος μακέτας, καταλογοποιώντας τα είδη της συγγραφής υποχρεώσεων και συντάσσοντας προσφορές και υποβολές προτάσεων σε διαγωνισμούς. Στο στάδιο της τοποθέτησης, η Marazzi Engineering είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτόνομα την ολοκλήρωση των εργασιών, ξεκινώντας από τα τελικά σχέδια μέχρι και την εγκατάσταση και τον τελικό έλεγχο.

Στην καρδιά της εταιρείας, μια τεχνική υπηρεσία σχεδιασμού και συμβουλευτικής, ειδικά δημιουργημένη για να προτείνει κατασκευαστικές λύσεις και για να δίνει πληροφορίες στους σχεδιαστές. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει επίσης μια ομάδα τεχνικών, των οποίων ο ρόλος είναι να πηγαίνουν στα εργοτάξια, να παίρνουν μέτρα και να επιβλέπουν όλες τις φάσεις τοποθέτησης και τελικού ελέγχου. Η τεχνική υπηρεσία εργάζεται σε συνεργασία με μια ομάδα τεχνικού/εμπορικού προσωπικού που αφουγκράζεται τις απαιτήσεις των σχεδιαστών και των πελατών, διερευνά υλικά και εκπονεί προσφορές, λειτουργώντας ως σημείο διεπαφής μεταξύ των τμημάτων αγορών και συντάσσει συγγραφές υποχρεώσεων και απαντήσεις σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Μια ταχεία και αποτελεσματική μονάδα ικανή να ανταποκρίνεται ταχύτατα σε πλειάδα διαφορετικών αιτημάτων. Από την προκαταρκτική αξιολόγηση μέχρι τη συντήρηση των έργων μετά την εγκατάσταση, η Marazzi Engineering είναι ο τέλειος υποψήφιος για το ρόλο του Γενικού Αναδόχου (General Contractor) που παρέχει στους πελάτες του τις εγγυήσεις που μόνο ένας κορυφαίος εμπειρογνώμονας στις καλύψεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μπορεί να παράσχει.